Liên kết với Giáo Dục Sáng Tạo

Chúng mình hoan nghênh mọi cá nhân, tổ chức liên kết với chúng mình, chúng mình có thể 

  • Trao đổi logo để người dùng của hai bên được biết đến website của nhau
  • Nếu bạn là công ty, cá nhân có khả năng, xin hãy giúp chúng mình xây dựng những ứng dụng mở rộng như là:
    • Mobile App cho các ứng dụng web.
    • Hỗ trợ các tác giả phát triển thêm phần mềm của họ.
    • Tài trợ về mặt tài chính cho Giáo Dục Sáng Tạo.
  • Nếu bạn là tác giả của phần mềm hữu ích, xin hãy liên hệ chúng mình qua đây 

 

 

More in this category: « Big company

Chia sẻ qua mạng xã hội

 Chúng tôi rất vui khi được làm quen với bạn qua facebook của chúng mình