Geobook - Phần mềm học địa lí

Như các bạn biết môn địa lí là môn học rất thú vị nhưng cũng đầy nội dung cần học thuộc từ đó tác giả đã vận dụng nội dung bài và kiến thức tin học sẵn có để tạo nên phần mềm học Địa lí - Geoobook.

Môn Địa lí Việt nam chúng ta có thể có nhiều kiến thức nhưng khi bạn sử dụng phần mềm này của chúng tôi bạn sẽ thấy được hiệu quả của chúng là phần mềm ứng dụng cung cấp giải pháp học tập trên điện thoại có Internet vừa học vừa chơi chúng tôi tóm tắt toàn bộ nội dung trên kiến thức đã học và thêm vào những câu hỏi biển đảo hiện nay rất đang nhạy cảm về chủ quyền quê hương 

Ảnh Tác Giả:
Ảnh Tác Giả
Tên Tác Giả:

Trần Quốc Khang

Download:
Download trên Android Store
Hướng Dẫn Sử Dụng:
Hướng Dẫn Sử Dụng

Chia sẻ qua mạng xã hội

 Chúng tôi rất vui khi được làm quen với bạn qua facebook của chúng mình