Giáo Dục Sáng Tạo

Đăng Ký Sản Phẩm Với Giáo Dục Sáng Tạo

Đăng ký sản phẩm sáng tạo của bạn với Giáo Dục Sáng Tạo miễn phí để đóng góp cho cộng đồng.

**Tác giả của phần mềm giữ toàn bộ bản quyền. Giáo Dục Sáng Tạo KHÔNG giữ bất kỳ bản quyền của phần mềm được đăng ký và quảng bá thông qua website và facebook.

Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành một bệ phóng cho những ý tưởng sáng tạo Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là trong ngành giáo dục. Đem trí tuệ Việt Nam phục vụ cho đất nước Việt Nam và rồi vươn xa ra thế giới.

Giáo dục là yếu tố cốt lõi và không thế thiếu cho một đất nước muốn phát triển sánh vai cùng bè bạn trên khắp thế giới. Chúng tôi không dám ước mơ đến việc thay đổi hệ thống giáo dục do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo quản lý, chỉ mong được đóng góp, dựa trên hệ thống đó, giúp học sinh Việt Nam tiếp cận với những phương pháp học tiên tiến hơn.

Và vì vậy, sản phẩm của bạn, của những tài năng trẻ Việt Nam là một phần không thể thiếu trong sứ mệnh xây dựng quê hương Việt Nam đó.

Sản phẩm trên Giáo Dục Sáng Tạo có những quyền lợi sau:

- Bản quyền sản phẩm hoàn toàn thuộc về tác giả của chúng. Bạn có thể yêu cầu chúng mình gỡ xuống bất cứ khi nào.

- Những sản phẩm mới sẽ được quảng bá trên Facebook của chúng mình tại: https://www.facebook.com/GiaoDucSangTao

- Hình ảnh tác giả sẽ được hiển thị ở trang chủ của chúng mình

Liên Kết Chia Sẻ:

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.